-->

piątek, 21 lutego 2014

Sesja Ciążowa / Pregnancy Photo Session

Ostatnia z moich sesji...

Niestety na razie muszę zrobić chwilową pauze z fotografowaniem, z przyczyn zdrowotnych, aczkolwiek nie odkładam jej na półkę całkowicie :-) 
Będę się zajmować malutkimi projektami tylko dla siebie, aby mój wkład był taki na ile mi to pozwoli czas i zdrowie :-)


This is the last of my sessions...

Unfortunately, I have to do a small break from shooting, because of my health reasons, although I'm not going to give it up completely :-)

I will deal with the tiny project, so I can contribute myself as far as the time and health will only allows me :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz